Styrelse

Kontakta Drejös styrelse: Kontakt@brfdrejo.se     Styrelsetelefon: 0709580630

Brf Drejös styrelse består av följande personer:

Ledamöter
Bertil ForsbergOrdförande/ekonomi
Helsingörsgatan 12

Robin NilssonHelsingörsgatan 28, Vice ordförande
Barbro Westlund, Helsingörsgatan 28
Iordanis Venos, Helsingörsgatan 16
Karina Gonzalez Silvera, Vejlegatan 
Sofia Pascalidou, Helsingörsgatan 14Suppleanter
Johanna Meless, Helsingörsgatan 32
Shahnur Rahman, Helsingörsgatan 10HSB-Ledamot
Kerstin Thufvesson
Förvaltare 
Rengin Bayik

Revisor 
Aram Karimi, Vejlegatan 9

Revisor Suppleant
Mikey Cortes Chavez, Helsingörsdgatan 26


Valberedning
Rolf Foghelin, Helsingörsgatan30 
Stefan Malmström, Helsingörsgatan 24
George Kalil, Helsingörsgatan 24