Styrelse

Kontakta drejö styrelse: Kontakt@brfdrejo.se     Styrelsetelefon: 0709580630

HSB Brf Drejö styrelse består av följande personer:

Ledamöter
Bertil ForsbergOrdförande/ekonomi
Helsingörsgatan 12

Robin NilssonHelsingörsgatan 28, Vice ordförande
Barbro Westlund, Helsingörsgatan 28
Anna-Maria Ingerö, Helsingörsgatan 30
Iordanis Venos, Helsingörsgatan 16
Emiliano Salale, Helsingörsgatan 6
Inger Majdotter, Helsingörsgatan 32
Sertan Uzel, Helsingörsgatan 30


Suppleanter
Karina Gonzalez Silvera, Vejlegatan 9
Arvin Shamlou Khakestar, Helsingörsgatan 6HSB-Ledamot
Emelie Leach
Förvaltare 
Sara Halef

Revisor 
Aram Karimi, Vejlegatan 9

Revisor Suppleant
Mikey Cortes Chavez


Valberedning
Rolf Foghelin, Helsingörsgatan30 
Stefan Malmström, Helsingörsgatan 24
George Kalil, Helsingörsgatan 24
Ninel BarriosPizarro, Helsingörsgatan 26