Styrelse

Kontakta drejö styrelse: Kontakt@brfdrejo.se
Styrelsetelefon: 0709580630

HSB Brf Drejö styrelse består av följande personer:

Ledamöter
Bertil ForsbergOrdförande/ekonomi
Helsingörsgatan 12

Robin NilssonHelsingörsgatan 28, Vice ordförande

Barbro Westlund, Ledamot
Helsingörsgatan 28
     Anna-Maria Ingerö, Helsingörsgatan 30, Ledamot
Iordanis Venos, Helsingörsgatan 16, Ledamot
Emiliano Salale, _Helsingörsgatan 6, Ledamot
Suppleanter
Sertan Uzel,  Helsingörsgatan 30
Hirsa Zahed, Helsingörsgatan 8


HSB-Ledamot
Emelie Leach
Förvaltare 
Axel Persson

Revisor 
Aram Karimi, Vejlegatan 9

Revisor Suppleant
Mikey Cortes Chavez


Valberedning
Rolf Foghelin, Helsingörsgatan30 
Stefan Malmström, Helsingörsgatan 24
George Kalil, Helsingörsgatan 24
Ninel Pizarro, Helsingörsgatan 26