Styrelse

Kontakta Drejös styrelse: Kontakt@brfdrejo.se     Styrelsetelefon: 0709580630

Brf Drejös styrelse består av följande personer:

Ledamöter
Bertil ForsbergOrdförande/ekonomi
Helsingörsgatan 12

Robin NilssonHelsingörsgatan 28, Vice ordförande
Barbro Westlund, Helsingörsgatan 28
Iordanis Venos, Helsingörsgatan 16
Sofia Pascalidou, Helsingörsgatan 14Suppleanter
Karina Gonzalez Silvera, Vejlegatan 9
Sidda Manisha, Helsingörsgatan 22
Johanna Meless, Helsingörsgatan 32
Shahnur Rahman, Helsingörsgatan 10HSB-Ledamot
Kerstin Thufvesson
Förvaltare 
Sara Halef

Revisor 
Aram Karimi, Vejlegatan 9

Revisor Suppleant
Mikey Cortes Chavez, Helsingörsdgatan 26


Valberedning
Rolf Foghelin, Helsingörsgatan30 
Stefan Malmström, Helsingörsgatan 24
George Kalil, Helsingörsgatan 24