Service

HSB-kontoret i Akalla, Finlandsgatan 10

Öppettider
Måndag och onsdag kl 08-12
Tisdag och torsdag kl 13-18

HSBs servicecenter
Telefontider: 
Måndag - onsdag och fredag   08:00-16:30
Torsdagar                                 08:00-18:00
Telefon: 010-442 11 00
E-postservice.stockholm@hsb.se
HSB-jour vid situationer utanför kontorstid: 08-695 00 00