2024-06-11

 Vi har en del driftstörningar och maskinproblem med sopsugen och ber er därför hålla nere med sopmängden i sopnedkasten

    We have some technical issues with the waste vacuum right now and kindly ask you to try to reduce the amount of garbage in the garbage tube


 Vill även passa på att informera att tvättstugan på Helsingörsgatan 16 åter är i bruk.

    The laundry room at Helsingörsgatan 16 is now possible to book again.