2024-03-28

Sopsugsanläggningen är igång!


Sopsugsanläggningen är igång och kan användas som vanligt. 

Kasta inte grovsopor, katronger, tryckkokare mm i sopnedkastet! 


The garbage collection system is in full operation again.

Please do not through big items and kitchen appliances in the garbage tubes. It will cause damages and stops in the system!


Vänliga hälsningar

Styrelsen

BRF Drejö

2024-03-14

SOPNEDKAST AVSTÄNGT

 Hela sopsugsanläggningen är ur funktion. Troligen 2 – 4 veckor.

The garbage collection system is Out of Order. Probably for 2 – 4 weeks.


INGA SOPOR I RÖRET!

Detta är oerhört viktigt då det kommer ge upphov till dålig lukt.

Sopcontainrar är utplacerade på 3 olika platser. Utanför Matkanonen, vid uppfarten

Helsingörsgatan 18 samt Helsingörsgatan 34.

Lämna ALDRIG sopor utanför containrarna. Fåglar, råttor och insekter kommer dras till

dessa


DO NOT USE THE GARBAGE SHUTE INSIDE THE BUILDINGS!

When trash is not removed regularly it will cause bad smell in the staircases.

Garbage containers have been placed at 3 positions. Near the shop Matkanonen, the

access roads by Helsingörsgatan 18 and Helsingörsgatan 34.

NEVER leave trash outside the containers. Birds, rats and insects will be attracted by the

trash.

Vänliga hälsningar

Styrelsen

BRF Drejö