2024-06-11

 Vi har en del driftstörningar och maskinproblem med sopsugen och ber er därför hålla nere med sopmängden i sopnedkasten

    We have some technical issues with the waste vacuum right now and kindly ask you to try to reduce the amount of garbage in the garbage tube


 Vill även passa på att informera att tvättstugan på Helsingörsgatan 16 åter är i bruk.

    The laundry room at Helsingörsgatan 16 is now possible to book again. 
 

2024-03-28

Sopsugsanläggningen är igång!


Sopsugsanläggningen är igång och kan användas som vanligt. 

Kasta inte grovsopor, katronger, tryckkokare mm i sopnedkastet! 


The garbage collection system is in full operation again.

Please do not through big items and kitchen appliances in the garbage tubes. It will cause damages and stops in the system!


Vänliga hälsningar

Styrelsen

BRF Drejö

2024-03-14

SOPNEDKAST AVSTÄNGT

 Hela sopsugsanläggningen är ur funktion. Troligen 2 – 4 veckor.

The garbage collection system is Out of Order. Probably for 2 – 4 weeks.


INGA SOPOR I RÖRET!

Detta är oerhört viktigt då det kommer ge upphov till dålig lukt.

Sopcontainrar är utplacerade på 3 olika platser. Utanför Matkanonen, vid uppfarten

Helsingörsgatan 18 samt Helsingörsgatan 34.

Lämna ALDRIG sopor utanför containrarna. Fåglar, råttor och insekter kommer dras till

dessa


DO NOT USE THE GARBAGE SHUTE INSIDE THE BUILDINGS!

When trash is not removed regularly it will cause bad smell in the staircases.

Garbage containers have been placed at 3 positions. Near the shop Matkanonen, the

access roads by Helsingörsgatan 18 and Helsingörsgatan 34.

NEVER leave trash outside the containers. Birds, rats and insects will be attracted by the

trash.

Vänliga hälsningar

Styrelsen

BRF Drejö
2024-02-22

Vattenskada i tvättstuga på Helsingörsgatan 16

 

På grund av en vattenskada som måste åtgärdas snarast, kommer tvättstugan på Helsingörsgatan 16 vara avstängd för bokning från 26 februari 2024 tills skadan är åtgärdad.  
 DREJÖ BASTU Hg 28

Bastun är avstängd för bokning då bastu-aggregaten är trasigt. Så fort ett nytt aggregat är på plats kommer bastun att öppnas igen.

Bokning kommer sen att kunna göras med ett 2-timmars pass. Öppet för bokning mellan kl 06.00 – 22.00 varje dag. Så fort det passet är avklarat kan ny bokning göras.

 

DREJÖ TRÄFFLOKAL Hg 28

Vår träfflokal kommer att vara stängd för bokning tillsvidare . Vi har hantverkare som arbetar i vår förening ytterligare en tid till framöver och som vi måste erbjuda lokaler till för att de skall kunna utföra arbeten smidigt. 

Det har visat sig att det inte går att förena uthyrning av träfflokal för både fester och upplåtelse till hantverkare. Detta gäller både städning och allmän trivsel från både hantverkare och boende som hyr träfflokal. Lokalen kommer att storstädas innan öppnandet.

Styrelsen

Brf Drejö