2020-12-06

      BRF Drejös träfflokal och bastun kommer att vara stängda för alla medlemmar tillsvidare. 

Information om läget när det gäller Covid och rekommendationerna kan ni läsa på följande länk. Ta hand om oss er och varandra så klartar vi detta på bästa möjliga sätt så ses vi snart! 

Mvh  /Styrelse 

 


    ttps://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

2020-09-08

Nya fönster i Drejö

 
Hej kära grannar!

I måndags 07-09-2020 gjordes måttagning i några lägenheter och nästa vecka kommer fönster att monteras i en provlägenhet, som sedan kommer att besiktigas och vara norm för projektet. Fönsterbytet kommer att inledas i mitten av november, och vi räknar med att det kommer enligt plan att vara avslutat i juni 2021. Det är inte bestämt i vilken ordning fönstermontering kommer att ske men alla lägenhetsinnehavare kommer att informeras i god tid.