2014-04-10

Årsstämman 2014

Tack för ikväll kära grannar! Varma hälsningar från den nya styrelsen och valberedningen!