2014-01-25

Grannsamverkan i Drejö

Kära grannar!

Mitt namn är Iordanis Venos och sitter som styrelseledamot i vår brf Drejö. De senaste åren har det först diskussioner grannar emellan om behovet av en ökad säkerhet och känsla av trygghet i vårt bostadsområde. Jag har under de senaste veckorna varit i kontakt med polisen för att få mer information kring dels hur vi grannar kan samverka bättre men även hur vi bättre kan samverka med polisen i syfte att öka säkerheten i vårt område. 

Det jag nu söker är 5-6 personer som tillsammans med mig genomgår en grannsamverkansutbildning hos polisen för att sedan bli närpolisens kontaktpersoner. 

Är du intresserad av att genomgå denna utbildning och driva arbetet för ett tryggare bostadsområde? 

Vänligen hör av er till mig på kontakt@brfdrejo.se eller styrelsetelefon 0700341490

Med vänliga hälsningar,
Iordanis Venos 
Styrelseledamot Brf Drejö