2014-01-25

Drejös facebook

Besök vårt nya facebook sida https://www.facebook.com/brf.drejo

Grannsamverkan i Drejö

Kära grannar!

Mitt namn är Iordanis Venos och sitter som styrelseledamot i vår brf Drejö. De senaste åren har det först diskussioner grannar emellan om behovet av en ökad säkerhet och känsla av trygghet i vårt bostadsområde. Jag har under de senaste veckorna varit i kontakt med polisen för att få mer information kring dels hur vi grannar kan samverka bättre men även hur vi bättre kan samverka med polisen i syfte att öka säkerheten i vårt område. 

Det jag nu söker är 5-6 personer som tillsammans med mig genomgår en grannsamverkansutbildning hos polisen för att sedan bli närpolisens kontaktpersoner. 

Är du intresserad av att genomgå denna utbildning och driva arbetet för ett tryggare bostadsområde? 

Vänligen hör av er till mig på kontakt@brfdrejo.se eller styrelsetelefon 0700341490

Med vänliga hälsningar,
Iordanis Venos 
Styrelseledamot Brf Drejö 


2014-01-19

Drejönytt Nr.2

Drejönytt Nr.2

2014-01-18 

Styrelsen informerar:  

Kära grannar!  
Först och främst vill vi i styrelsen tacka alla grannar som kom förbi på julfika. Vi kommer fortsättningsvis att bjuda in Er på liknande fikatillfällen för att lära känna oss i styrelsen men också för att få möjlighet att lära känna såväl gamla som nya grannar under en trevlig kvällsfika 

Nedan följer några punkter som vi vill informera alla grannar om:  

  • Styrelsen fortsätter att samla in information om vad diverse renoveringar kan tänkas kosta och innebära för föreningen.  

  • Årsmötet har preliminärt bokats in till den 10 april. Närmare information kommer att delas ut månaden innan. Vi hoppas att så många som möjligt har möjlighet att närvara.  

  • Det finns möjlighet att skicka in motioner till styrelsen fram till sista januari. Motionerna skickas till: kontakt@brfdrejo.se. Motioner kan givetvis även lämnas i pappersform till någon av styrelsens medlemmar.  

  •  Anslagstavlorna har uppdaterats med nya mötestider då ni kan träffa styrelsen. Se anslagstavlorna för mer information.  
  • Enligt brandskyddsmyndigheten är det förbjudet att förvara mopeder eller motorcyklar i källarutrymmen. Varningslappar kommer att sättas upp på respektive motorcykel, som sedan flyttas om inget händer. Vet du inte var du kan parkera din motorcykel är dulkommen att höra av dig till styrelsen. 

  • Det är även förbjudet att parkera bilar och motorcyklar på innergårdar. Bilar får endast parkeras en kort stund på gårdarna vid på- eller avlastning. Vet du inte var du kan parkera din bil är du välkommen att höra av dig till styrelsen. 

  • Under våren kommer vår utemiljö att stå i fokus, och vi har för avsikt att påbörja renovering av våra lekplatser och boulebanor.  

  • En annan prioriterad renovering vi hoppas kunna påbörja innan sommaren är trapphusen. Mer information om detta kommer i nästa nummer av Drejönytt. 

Slutligen vill valberedningen uppmana er alla  att maila oss om ni är intresserade  att engagera er i styrelsen, valberedningen eller inom något annat föreslaget ansvarsområde. Valberedningens mejladress är: vbdrejo@gmail.com  

Har ni övriga frågor?  
Kontakta oss i styrelsen på kontakt@brfdrejo.se eller telefon nr 0700 34 14 90. 

Ni har väl inte missat vår hemsida? www.brfdrejo.se 


Styrelsen önskar alla grannar en god fortsättning på det nya året!   


2014-01-10

HSB-kontoret flyttar

HSB-kontoret flyttar till ny adress i Akalla, Finlandsgatan 10

Nytt områdeskontor i Akalla
Under julen flyttar HSB sitt områdeskontor i Akalla till Finlandsgatan 10. 
Flyttlasset går 20 december och kontoret öppnas igen 2 januari i de nya lokalerna som ligger i samma fastighet som Microsoft.

Det nya kontoret kommer att ha samma öppettider som det gamla:
Måndag och onsdag kl 08-12
Tisdag och torsdag kl 13-18
HSBs servicecenter
Medlemmar är alltid välkomna att ringa eller mejla HSBs servicecenter.
Telefon: 010-442 11 00, vardagar 8-16:30, dag före röd dag 8-13
E-post: servicecenter.stockholm@hsb.se
HSB-jour, vid situationer utanför kontorstid: 08-695 00 00

2014-01-01

                                        Gott nytt år önskar BRF Drejös styrelse