2014-05-11

Valberedningen efterlyser kompetenta och engagerade grannar till styrelsen!

Kära grannar!
Valberedningen efterlyser kompetenta och engagerade grannar till styrelsen, främst som rollen som sekreterare. Vi ser gärna att ni har erfarenhet av styrelsearbete, projektledning och protokollföring. Tveka inte att höra av er!
Inboxa oss här eller maila oss på vbdrejo@gmail.com
Bästa hälsningar,
Valberedningen

2014-04-10

Årsstämman 2014

Tack för ikväll kära grannar! Varma hälsningar från den nya styrelsen och valberedningen! 2014-01-25

Grannsamverkan i Drejö

Kära grannar!

Mitt namn är Iordanis Venos och sitter som styrelseledamot i vår brf Drejö. De senaste åren har det först diskussioner grannar emellan om behovet av en ökad säkerhet och känsla av trygghet i vårt bostadsområde. Jag har under de senaste veckorna varit i kontakt med polisen för att få mer information kring dels hur vi grannar kan samverka bättre men även hur vi bättre kan samverka med polisen i syfte att öka säkerheten i vårt område. 

Det jag nu söker är 5-6 personer som tillsammans med mig genomgår en grannsamverkansutbildning hos polisen för att sedan bli närpolisens kontaktpersoner. 

Är du intresserad av att genomgå denna utbildning och driva arbetet för ett tryggare bostadsområde? 

Vänligen hör av er till mig på kontakt@brfdrejo.se eller styrelsetelefon 0700341490

Med vänliga hälsningar,
Iordanis Venos 
Styrelseledamot Brf Drejö