2013-12-18
Styrelsen och valberedningen hälsar alla grannar välkomna på julfika!


Styrelsen och valberedningen vill avsluta året med att hälsa alla grannar välkomna på julfika ondagen 18 december kl 18.00-21.00 i föreningens träfflokal på Helsingörsg. 28, ingång mitt emot tvättstugan på Helsingörsg.16.
Det kommer att bjudas på kaffe, te, glögg och julfika.

Varma hälsningar,                                                                                                             Styrelsen och valberedningen