2014-01-19

Drejönytt Nr.2

Drejönytt Nr.2

2014-01-18 

Styrelsen informerar:  

Kära grannar!  
Först och främst vill vi i styrelsen tacka alla grannar som kom förbi på julfika. Vi kommer fortsättningsvis att bjuda in Er på liknande fikatillfällen för att lära känna oss i styrelsen men också för att få möjlighet att lära känna såväl gamla som nya grannar under en trevlig kvällsfika 

Nedan följer några punkter som vi vill informera alla grannar om:  

  • Styrelsen fortsätter att samla in information om vad diverse renoveringar kan tänkas kosta och innebära för föreningen.  

  • Årsmötet har preliminärt bokats in till den 10 april. Närmare information kommer att delas ut månaden innan. Vi hoppas att så många som möjligt har möjlighet att närvara.  

  • Det finns möjlighet att skicka in motioner till styrelsen fram till sista januari. Motionerna skickas till: kontakt@brfdrejo.se. Motioner kan givetvis även lämnas i pappersform till någon av styrelsens medlemmar.  

  •  Anslagstavlorna har uppdaterats med nya mötestider då ni kan träffa styrelsen. Se anslagstavlorna för mer information.  
  • Enligt brandskyddsmyndigheten är det förbjudet att förvara mopeder eller motorcyklar i källarutrymmen. Varningslappar kommer att sättas upp på respektive motorcykel, som sedan flyttas om inget händer. Vet du inte var du kan parkera din motorcykel är dulkommen att höra av dig till styrelsen. 

  • Det är även förbjudet att parkera bilar och motorcyklar på innergårdar. Bilar får endast parkeras en kort stund på gårdarna vid på- eller avlastning. Vet du inte var du kan parkera din bil är du välkommen att höra av dig till styrelsen. 

  • Under våren kommer vår utemiljö att stå i fokus, och vi har för avsikt att påbörja renovering av våra lekplatser och boulebanor.  

  • En annan prioriterad renovering vi hoppas kunna påbörja innan sommaren är trapphusen. Mer information om detta kommer i nästa nummer av Drejönytt. 

Slutligen vill valberedningen uppmana er alla  att maila oss om ni är intresserade  att engagera er i styrelsen, valberedningen eller inom något annat föreslaget ansvarsområde. Valberedningens mejladress är: vbdrejo@gmail.com  

Har ni övriga frågor?  
Kontakta oss i styrelsen på kontakt@brfdrejo.se eller telefon nr 0700 34 14 90. 

Ni har väl inte missat vår hemsida? www.brfdrejo.se 


Styrelsen önskar alla grannar en god fortsättning på det nya året!   


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarsformulär för meddelande

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.